behandelingen

De behandeling is met name gericht op adolescenten en volwassenen in alle leeftijdscetegorieën. Ik behandel uiteenlopende problematiek, zoals onder andere:

De meeste cliënten zijn doorverwezen door de huisarts maar het staat u uiteraard vrij uzelf bij mijn psychologenpraktijk in Rotterdam aan te melden. Vaak zijn een paar gesprekken al voldoende om u op gang te helpen. Als we in samenspraak met elkaar tot de conclusie komen dat een combinatietherapie van praten en medicatie een goede optie is, is de gang naar de huisarts een noodzakelijke stap. Vanuit mijn professie als psycholoog mag ik geen medicijnen voorschrijven, ik heb daar alleen een adviserende functie in.

Indien u door de huisarts bent doorverwezen, dan heeft deze vaak al een eerste inschatting gemaakt van de ernst van de problematiek (dit is vanwege de Wet Verbetering Poortwachter) .

Het kan voorkomen dat een langer behandelingstraject gewenst is. Dit kan zijn vanwege de aard van de problematiek, wanneer de behandeling stagneert of wanneer ik de verwachting heb dat een andere expertise op zijn plaats is.

In dat geval adviseer ik bij voorkeur in overleg met uw huisarts. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de huisarts zodat we het maximale rendement uit uw behandeling kunnen halen.

Als GZ psycholoog / basis GGZ werk ik echter zoveel mogelijk kortdurend en oplossingsgericht. Ik maak gebruik van diverse deeltechnieken uit verschillende therapievormen.

Hoeveel gesprekken iemand nodig heeft is sterk afhankelijk van de hulpvraag die ten tijde van de intakefase wordt geformuleerd. Mijn ervaring is dat de meeste mensen aan acht tot twaalf behandelsessies voldoende hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen.

De wachttijden vallen binnen de Treeknormen. Voor mijn praktijk betekent dit dat de wachttijd tussen de 1 en de 3 weken bedraagt. Het behandeltraject sluit direct aan op de intakefase.

Er zijn meestal twee tot drie gesprekken nodig om de intakefase af te kunnen ronden. Soms is het noodzakelijk gebruik te maken van vragenlijsten. De meeste cliënten schrijven op mijn verzoek een levensloop (autobiografie). In aanloop naar de behandelfase zoek ik vervolgens met u naar manieren om het ingebrachte probleem te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Zoals ik reeds noemde, werk ik eclectisch. Dit houdt in dat ik breed onderlegd ben en daardoor verschillende behandelmethodieken en aanverwante technieken kan toepassen. Ik probeer zoveel mogelijk een behandeling op maat te bieden.

Ik maak onder andere gebruik van de volgende therapievormen:

*meer informatie over Symbooldrama vindt u op de website:www.symbooldrama.nl.
**meer informatie over EMDR vindt u op de website:www.emdr.nl.

Naarmate u in het staartstuk van de therapie komt, worden de periodes tussen de behandelingen vaak wat langer.
Wanneer de behandeling wordt afgesloten, vindt er in de meeste gevallen na ongeveer een half jaar een follow-up gesprek plaats. In dit gesprek bekijken we samen of het verkregen evenwicht beklijft.

Paddestoel Herfst Rood blad herfst