tarieven en vergoeding

De Geestelijke Gezondheid Zorg is vanaf 1 januari 2022 financieel en administratief anders ingericht dan voorgaande 7 jaren. Dit wordt het Zorg Prestatie Model genoemd. Volg deze link voor meer informatie.
Er heeft vanaf dat moment een volledige stelselwijziging plaats gevonden. Er is nog wel een onderscheid tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een diagnostiek consult wat binnen de Basis GGZ de intakefase betekent en een behandelconsult wat een therapie gesprek inhoudt.

Vanaf 1 Januari 2022 is er een nieuw Zorgverzekering Stelsel ingevoerd waarbij andere tarieven gaan gelden. Elke inwoner van Nederland is via een brief en/of mailing op de hoogte gesteld door de Zorgverzekeraar en de Overheid aangaande deze ingrijpende verandering binnen het Zorgstelsel van de Geestelijke Gezondheid Zorg (volg deze link voor meer informatie).

Daarnaast is er sprake van indirecte tijd zoals bijvoorbeeld het uitwerken van psychologisch onderzoek, voorbereiding van uw consult, rapportage, intervisie et cetera. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan uzelf heeft doorgebracht bij uw psycholoog. In de praktijk zal het merendeel van de behandeling vooral bestaan uit face to face gesprekken. De nieuwe tarieven zijn hier op berekend.

In het intakegesprek komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder verzekerde zorg vallen. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Uw zorgverzekeraar kan u dat ook vertellen, informeer daar naar.

De psycholoog bepaalt de Zorgzwaarte van de cli├źnt via een vragenlijst HONOS+ en de diagnostiek binnen de Intake fase. Hij overlegt dat zo nodig met u als daar twijfel over bestaat. Binnen de behandeling kan de Hulpvraag en de Zorgzwaarte worden aangepast indien u mentale situatie ineens drastisch veranderd. Een verwijzing naar de Specialistische GGZ kan dan een optie zijn. Uw behandeling kan dus eventueel verlengd worden. U wordt dan opnieuw ge├»ndiceerd/beoordeeld via uw behandelaar en uw huisarts. De Zorgzwaarte van uw behandeling is gekoppeld aan de vermoedelijke DSM-5 diagnose(Diagnostic Statistical Manuel), een classificatie systeem dat door alle behandelaars op de wereld gebruikt wordt om diagnoses te kunnen stellen).

Alle diagnoses die niet op grond van de zorgverzekeringswet tot het Basispakket van de verzekerde Zorg behoren worden niet door uw Verzekeraar vergoed. Uw Zorgverzekeraar en/of uw hulpverlener leggen u graag uit welke zorg niet tot het Basispakket van de verzekering behoort. Overleg bij twijfel met uw Zorgverzekeraar!!!

Voor coaching geldt het vrije tarief van 125 euro.

Houdt u rekening met verschillende tariefsnormen zie bericht Nza. Verder is het van belang onder uw aandacht te brengen dat ik met alle grote zorgverzekeraars een zorgcontract voor 2022 heb afgesloten.

Hoe vaak u komt is afhankelijk van uw situatie, uw eigen wensen en mijn inschatting in welke mate u gezien moet worden. Over het algemeen wordt u de eerste drie keer wekelijks gezien en daarna, afhankelijk van het probleem, 1 maal in de veertien dagen.

Voor 2022 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro voor gemaakte zorgkosten.

afzegregeling:

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak minder dan 48 uur van tevoren gecanceld of niet nagekomen wordt, zullen de kosten voor het gehele consult in rekening worden gebracht. Ingeval van calamiteiten worden andere regels gehanteerd.

Vuurtoren Bladeren Schelpen Walvis Walvis