tarieven en vergoeding

De Geestelijke Gezondheid Zorg is vanaf 1 januari 2014 aan grote veranderingen onderhevig geweest.
Er heeft een volledige stelselwijziging plaatsgevonden. Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg wordt deze ingedeeld in 4 categorieën. Deze 4 categorieën vormen samen de Generalistische Basis GGZ. Patiënten met lichtere psychiatrische problemen hoeven hierdoor niet meteen verwezen te worden naar de gespecialiseerde psychologische zorg/tweedelijnspsychologische zorg. Er wordt vanaf dat moment gesproken over 4 zorgzwaarte producten.

Tarieven 2021:

Basis GGZ Kort Code 180001 €   522,13
Basis GGZ Midden Code 180002 €   885,01
Basis GGZ Intensief Code 180003 € 1.434,96
Basis GGZ Chronisch Code 180004 € 1.380,49
Onvolledig Behandeltraject Code 180005 €    228,04
Onvolledig niet-basispakketzorg consult Code 198300 €    114,41

Vanaf januari 2022 wordt er een nieuw Zorgverzekering stelsel ingevoerd waarbij andere tarieven gaan gelden. U wordt tijdig door de Overheid en uw Zorgverzekeraar op de hoogte gesteld van deze ingrijpende wijzigingen. Uiteraard wordt dit ook met u gedeeld, in het najaar van 2022, via deze website!

Daarnaast is er sprake van indirecte tijd zoals bijvoorbeeld het uitwerken van psychologisch onderzoek, voorbereiding van uw consult, rapportage, intervisie et cetera. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan uzelf heeft doorgebracht bij uw psycholoog. In de praktijk zal het merendeel van de behandeling vooral bestaan uit face to face gesprekken. Bovenstaande tarieven zijn hier op berekend.

Elk pakket vertegenwoordigt een maximum aantal consulten en een bijbehorend tarief. De psycholoog bepaalt de zorgzwaarte voor de cliënt. Binnen zo'n pakket kan, bij een hulpvraag die verandert, de behandeling verlengd worden. Dit gaat in samenspraak met u en uw huisarts! Deze producten zijn gelieerd aan een vermoedelijke DSM-5 diagnose (bijvoorbeeld depressie, angsten, persoonlijkheids-problematiek et cetera).

In het intakegesprek komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder verzekerde zorg valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Uw zorgverzekeraar kan u dat ook vertellen, informeer daar naar!

Alle andere diagnoses die op grond van de Zorgverzekeringswet niet tot het basispakket behoren, worden onder code 198300 (OVP/consult) niet basispakketzorg, berekend. Het tarief voor deze zorg bedraagt 114,41 euro en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Voor coaching geldt het vrije tarief van 120 euro.

Houdt u rekening met verschillende tariefsnormen zie bericht Nza. Verder is het van belang onder uw aandacht te brengen dat ik met alle grote zorgverzekeraars een zorgcontract voor 2021 heb afgesloten.

Hoe vaak u komt is afhankelijk van uw situatie, uw eigen wensen en mijn inschatting in welke mate u gezien moet worden. Over het algemeen wordt u de eerste drie keer wekelijks gezien en daarna, afhankelijk van het probleem, 1 maal in de veertien dagen.

Voor 2021 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro voor gemaakte zorgkosten.

afzegregeling:

Een afspraak dient 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer een afspraak minder dan 48 uur van tevoren gecanceld of niet nagekomen wordt, zullen de kosten voor het gehele consult in rekening worden gebracht. Ingeval van calamiteiten worden andere regels gehanteerd.

Vuurtoren Bladeren Schelpen Walvis Walvis