zicht-baar: de persoon

Mijn naam is Ton Brouwer. Ik ben GZ-psycholoog en ik werk vanuit mijn psychologenpraktijk in Dordrecht. Ik ben geboren in 1960. Vanaf mijn negentiende levensjaar werk ik in de gezondheidszorg. In 1979 startte ik als verpleegkundige in wat nu het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam heet. In de daaropvolgende zeven jaar heb ik mij gespecialiseerd als A-verpleegkundige, kinderverpleegkundige en tot slot B-verpleegkundige (psychiatrie). Binnen deze laatste opleiding heb ik mijn liefde voor de psychologie opgevat.

Van 1987-1991 heb ik aan de Universiteit van Leiden Klinische- en Gezondheidspsychologie gestudeerd. Nadat ik mijn eerstelijnscertificaat via de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen had behaald, heb ik de sprong in het diepe gewaagd en ben ik als zelfstandige, in de regio Maassluis, begonnen. In deze omgeving heb ik vele jaren met veel plezier mijn beroep uitgeoefend. Inmiddels heb ik de bakens verzet en werk ik vanuit Dordrecht in mijn eigen praktijk.

ontstaan zicht-baar

Mijn visie is dat elk mens de vaardigheden bezit om zich tot een hoger psychologisch niveau te ontwikkelen. Zo kan iemand de mens worden die hij/zij wil zijn. Je wordt zichtbaar!

Ik heb mij de laatste jaren bekwaamd in de methodieken van het "Katathym-Imaginatieve Bilderleben" van Hanscarl Leuner, een inzichtgevende en gefundeerde psychotherapievorm die gebruikmaakt van de kracht van innerlijke beelden (Symbooldrama).

Vanaf dat moment had ik de voor mij ultieme therapievorm gevonden.

In de dagdroom doorleeft de cliënt scènes en beelden die vaak gevoelsbeladen zijn en betekenis hebben. Zij geven niet alleen toegang tot conflicten en trauma's maar ook tot de bronnen van de eigen vitaliteit en creativiteit.

Met onder andere deze methodiek help ik mensen weer in contact te komen met zichzelf. Om het onzichtbare zicht-baar te maken is soms therapie nodig. En ook bij therapie geldt: "Wat niet leuk is werkt niet!" ik moet als therapeut achter de aangereikte therapieën staan.

opleiding

Tevens heb ik een groot aantal applicatiecursussen gedaan in het kader van de herregistratie tot eerstelijnspsycholoog.

Ton Brouwer Paddestoel Paddestoel